5651 LOGLAMA NEDİR?

Gelişen teknoloji ile internet ücretsiz olarak yaygınlaşıyor. İşletmelerde kendi bünyesinde çalıştırdığı personelin yada işletmenize gelen konuklarınızın kısacası şirketinizdeki interneti paylaştığınız kişilerin internet üzerinden yapılabilecek suçların önlenmesine yöneliktir. Veya işlenen suçların tespiti için internet üzerinden yapılan işlemlerin kayıtlarını (loglarını) kullanıcının bilgileriyle birlikte tutulması zorunlu kılan kanun maddesine 5651 Sayılı Loglama Kanunu denir.

Her işletme ve kurumlar bu kanunun belirttiği şekilde internet kayıtlarını (loglarını) tutmak zorundadır.

5651 sayılı kanun “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.” 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5651 Sayılı Kanun internet ortamında yapılan yayınların sistematik bir düzen ve kontrol altına alınması ve aynı zamanda yapılan bu yayınlar yoluyla işlenen suçlar ile mücadele edilmesi hakkındaki kanun maddesidir.